Impressum

Všechny texty, obrazy, grafiky a grafická úprava těchto stránek jsou chráněny autorskými právy. Nedovolené použití, reprodukce nebo zveřejnění jednotlivých částí nebo celých stran může být trestně stíháno nebo může být předmětem občanskoprávního sporu.

Údaje podle § 5 Zákona o telemediích:

Muzeum historického území Egerland/Chebsko v Marktredwitz

Nadace kulturního domu Chebska
Nadace občanského práva
Fikentscherstr. 24
D-95615 Marktredwitz

Telefon: +49 (0) 92 31 . 39 07
Telefax: +49 (0) 92 31 . 52 64

Email: info@egerlandmuseum.de
Internet: https://www.egerlandmuseum.de

Nadace kulturního domu Chebsko – Egerland Kulturhaus Stiftung – je právně způsobilou nadací občanského práva.

Předseda nadace: starosta Oliver Weigel

Osoba odpovědná za obsah podle § 6 Státní smlouvy o mediálních službách (MDStV):

Volker Dittmar
vedoucí muzea

Ochrana údajů

Užívání naší webové stránky je možné zpravidla bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách požadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mail), je to – pokud je to možné – dobrovolné. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Upozorňujeme, že přenos údajů v internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mail) může mít mezery v zabezpečení. Úplná ochrana údajů před třetími osobami není možná. Tímto výslovně oponujeme proti užívání kontaktních údajů, zveřejněných v rámci povinnosti uvádět tiráž, k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů od třetích osob. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací např. formou spamu.

Internetovou stránku realizoval:

Werbeagentur mediendesignwerk / Fichtelgebirge – Oberfranken
Hauptstraße 28
D-95199 Thierstein
Telefon: +49 (0) 92 35 / 82 39 856
Telefax: +49 (0) 92 35 / 82 39 857
www.mediendesignwerk.de

Vyloučení záruky a ochrana údajů:

Záruka za obsah

Obsah našich stránek byl sestaven s největší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu jednotlivých pasáží však nemůžeme převzít záruku. Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 Zákona o telemédiích (TMG) jen za vlastní texty na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 Zákona o telemédiích (TMG) však nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat dodané nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Záruka v této věci j však možná teprve od okamžiku, kdy se dovíme o konkrétním porušení práva. Pokud budeme vědět o příslušném porušení práva, okamžitě takové txty odstraníme.

Záruka za odkazy na jiné stránky

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít záruku za tyto cizí texty. Za obsah stránek, na něž se dostanete odkazem, je vždy odpovědný jejich poskytovatel nebo provozoval. Stránky, na něž se kliknutím na odkaz dostanete, byly zkontrolovány k okamžiku kliknutí na odkaz, zda neporušují práva. K okamžiku kliknutí na odkaz nebyly zjištěny žádné nezákonné texty. Nelze však zajistit permanentní kontrolu obsahů stránek, na něž se dostanete kliknutím na odkaz, aniž bychom znali konkrétní důvody porušení práva. Pokud se o porušení práva dovíme, budou takové odkazy okamžitě odstraněny.

Autorské právo

Texty a díla na těchto stránkách, která sestavil provozovatel stránek, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, přepracování, rozšiřování a pozměňování všeho druhu mimo hranic autorského práva vyžaduje písemná souhlas příslušného autora nebo zhotovovatele těchto stránek. Stahování a kopírování této stránky je dovoleno jen k soukromým účelům, ne pro komerční využití. Pokud texty na této stránce nebyly sestavny provozovatelem, je třeba dodržovat autorská práva třetích osob. Texty třetích osob je třeba jako takové označit. Pokud by však přesto bylo porušeno autorské právo, prosíme Vás o upozornění na tuto skutečnost. Pokud se dovíme o porušení práv, budou takové texty ihned odstraněny.

Prohlášení o ochraně údajů pro užívání pluginu Facebooku (Like-Button)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo podle “Like-Button” (“To se mi líbí”) na naší stránce. Přehled o pluginech Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud navštívíte naši stránku, bude provedeno přímé spojení přes plugin mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím obdrží informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naši stránku. Pokud označíte na Facebooku “To se mi líbí”, když jste přihlášeni na Facebooku, můžete rozkliknout texty našich stránek na Vašem facebookovém profilu. Tím může Facebook přiřadit návštěvu naší stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme Vás na to, že my jako poskytovatelé stránek neobdržíme žádnou informaci o obsahu zprostředkovaných údajů ani o jejich využití Facebookem. Další informace k této věci najdete na Prohlášení o ochraně údajů na Facebooku na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřazovat návštěvu naší stránky na Váš uživatelský účet na Facebooku, odhlaste se prosím z Vašeho uživatelského facebookového účtu.

Prohlášení o ochraně údajů pro užívání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzovou službu společnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá tzv. “cookies”, textové soubory, které budou uloženy ve Vašem počítači a umožňují Vám analýzu užívání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím “cookie” o Vašem užívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na nějaký server googlu v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymity IP na této webové stránce však Google nejprve zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru.

Jen ve výjimečných případech je přenesena celá IP adresa na některý server Google v USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace použije, aby pro provozovatele webové stránky vyhodnotil Vaše užívání této webové stránky, sestavil hlášení o aktivitách na webové stránce a opatřil další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa, předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude spojena s jinými údaji Googlu.

Můžete zabránit ukládání cookies příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě nebudete moci ani plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit Googlu podchycení údajů (včetně Vaší IP adresy), vytvořených pomocí cookie a vztahujících se na Vaše užívání této webové stránky a zpracování těchto údajů tak, že si stáhnete a instalujete plugin, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zdroje obrázků používá

Obrazy © Muzeum Chebska (Egerland-Museum) a Galerie mikroregionu Chebsko (Egerländer Kunstgalerie)
Obrázky reklamní agentury © Reklamní agentura mediendesignwerk

Další obrázky :
# 49824989 © dolgachov – bigstockphoto.com

Das Egerland-Museum wird institutionell vom Freistaat Bayern über das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Die Internetseite des “Egerland-Museums Marktredwitz” ist ein Projekt der “Egerland-Kulturhaus Stiftung” und wurde mit Mitteln der Europäischen Union gefördert. Wir möchten uns hierfür herzlich bedanken.