Zachráněné & ukryté

Zvláštní kousky z depozitáře Muzea Chebska (Egerland-Museum)

Důležitý muzejní úkol Muzea Chebska (Egerland-Museum) Markredwitz spočívá v odhalování, sbírání, dokumentování a optimálním uchovávání kulturního bohatství z Chebska, o kterém se myslelo, že je ztraceno, ale i takového, které patřilo do oblasti každodenního života. To by mělo být zachováno po co nejdelší časový úsek. Některé z objektů, které jsou zde uschovávány v depozitáři, si jednou najdou svou cestu do speciální expozice, mnohé další však zůstanou ukryté. Pod mottem „Zachráněné a ukryté…“ by měly být nyní v měsíčních intervalech představovány veřejnosti jednotlivé muzejní objekty z depozitáře Muzea Chebska (Egerland-Museum).

» Muzeum jako místo dokumentace
Neexistuje žádná verze této stránky archivu v českém jazyce.