Muzejní pedagogika

Muzeum je zábava!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Jako „místo pro učení a setkávání“ podporujeme přeshraniční spolupráci a organizujeme setkávání německé a české mládeže. Tím vytváříme rámcové podmínky pro vzájemné seznamování se a poznávání.

Dvojjazyčná výstava (německo-česká) Muzea Chebska (Egerland-Museum) obsahuje širokou škálu zajímavých objektů a témat týkajících se kulturních dějin západních Čech. Na to se naše muzejní pedagogika specializuje.

Ve workshopech klademe velký důraz na kreativní „spolupráci a výměnu“ účastníků. Kulturní výměna činí hranice zemí prostupnějšími a pomáhá při překonávání jazykových a jiných bariér. Zvláště partnerské třídy a skupiny z Čech jsou u nás srdečně vítány.
V rámci naší muzejní pedagogiky nabízíme pestrý program plný zážitků, který nemá jen vzdělávat, nýbrž i bavit. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného tématu a pomůžeme Vám jej ušít na míru Vaší skupině účastníků nebo Vašem učebnímu plánu.

» Aktuální workshopy» Výstavy