Slide background

Stálé expozice

_

Chebsko

Chebsko leží v severozápadních Čechách. Tím hraničí na severu se Saskem a na západě s Bavorskem. Z geografického hlediska se Chebsko skládá z následujících oblastí:

 • z bývalého svobodného říšského města Chebu
 • z hraničních oblastí západních Krušných hor
 • ze Sokolovské pánve a Doupovských hor
 • ze Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny
 • ze severní Šumavy

Chebsko bylo po 800 let obýváno převážně Němci, kteří byli v letech 1945 a 1946 v důsledku Druhé světové války vyhnání ze své rodné vlasti.

» Koncept muzea» Aplikace muzea
Chebská hudba a karlovarské oplatky jsou světově proslulé. Ale co víme o reliéfových intarziích a aragonitu? A co je „Huasnoantoutara“ (ozdobný knoflík na kalhotách kroje z Chebska)? Všem těmto a dalším tématům z dějin a kultury Chebska se věnuje výstava v Muzeu Chebska (Egerland Museum).

Kultura a tradice

Pro tento region na severozápadě Čech je charakteristická venkovská kultura se svými rozmanitými stavbami, malovaným nábytkem, kroji a znaky pobožnosti. Na druhou stranu zvláště lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně zásadním způsobem ovlivnily hospodářskou situaci na Chebsku.

Jeden tematický okruh se věnuje hudebním skupinám, pěveckým a sportovním spolkům. Ty přispěly k zachování identity a soudržnosti Chebska v dobách krize.

 • Karlovarské oplatky

  Karlovarské oplatky

  Oplatky jsou známé jako výrobek typický pro lázeňské prostředí od konce 18. století. Zpočátku neměly žádnou náplň ...

  » Více informací
 • Reliéfové intarzie

  Reliéfové intarzie

  Přibližně od roku 1630 až do 18. století byly v Chebu vyráběny reliéfové intarzie. Při této zvláštní formě ...

  » Více informací
 • Aragonit

  Aragonit

  Teplé minerální prameny v Karlových Varech jsou bohaté na minerály. Větší část minerálů zůstává i po vytrysknutí ...

  » Více informací
 • Kroj z Chebska

  Kroj z Chebska

  Koncem 19. století byly ve většině oblastí Chebska kroje již odkládány. I ve venkovských regionech se lidé začali ...

  » Více informací
 • Venkovská kultura

  Venkovská kultura

  Dlouhou dobu bylo zemědělství na Chebsku provozováno jen těmi nejjednoduššími prostředky ...

  » Více informací
 • Selský statek na Chebsku

  Selský statek na Chebsku

  Selský statek na Chebsku patří podle typologie k „franckým statkům“. Ve své nejvyvinutější podobě je ...

  » Více informací
 • Huasnoantoutara

  Huasnoantoutara

  K chebskému mužskému kroji patří pásek do kalhot z hovězí kůže. Sestává ze dvou částí podobných ...

  » Více informací
 • Pobožnost v domácnosti

  Pobožnost v domácnosti

  V době protireformace byly soukromé pobožnosti představované v klášteře a prostřednictvím kazatelů ...

  » Více informací
 • Porcelánový průmysl

  Porcelánový průmysl

  Bohatá kaolinová naleziště v karlovarské oblasti, dobrá hlína v oblasti kolem Skalné a živec na jižním ...

  » Více informací
 • Lidová hudba na Chebsku

  Lidová hudba na Chebsku

  Specifikem lidové hudby na Chebsku je spojení nástrojů z různých hudebních oblastí ...

  » Více informací
 • Sklářský průmysl

  Sklářský průmysl

  Kolem roku 1500 se podařilo v Benátkách vytvořit čiré, bezbarvé sklo. Odtamtud se sklářské umění rozšířilo ...

  » Více informací
 • Domácí průmysl

  Domácí průmysl

  Pojem domácího průmyslu spojuje různá řemesla, která nabízela možnosti přivýdělku. Práce doma byla ...

  » Více informací

Lázeňská cesta

Lázeňští hosté z celého světa přinášejí zisk především uměleckému řemeslu a obchodu. Na inscenované promenádě se může návštěvník vrátit do doby kolem roku 1900 a připomenout si procházky lázeňských hostů. Výlohy „butiků“ ukazují chebský porcelán, náročně zpracované skleněné nádoby, upomínkové předměty z aragonitu a mnoho dalšího. Otevřené dílny podávají svědectví o výrobě různého zboží určeného k prodeji.

Útěk, vyhnání a nový začátek

Těžiště výstavy leží ve „stinné stránce“ dějin. Jsou zde scénicky ztvárněny útěk, vyhnání a ztráta rodné vlasti, jakož i složitý nový začátek. Téma „stesku po rodné vlasti“ a historie Spolku Eghalanda Gmoin dokumentují úzký vztah Chebanů k rodné vlasti před a po vyhnání.

» Více informací

Marktredwitz a Cheb

Pod označením „Marktredwitz a Cheb“ je znázorněn rozvoj města Marktredwitz. Spektrum historického záběru je široké, od začátků, kdy se jednalo o oblast říšského města, až po vyvinutí se v sídlo bavorského Euregia Egrensis.

Das Egerland-Museum wird institutionell vom Freistaat Bayern über das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Die Internetseite des “Egerland-Museums Marktredwitz” ist ein Projekt der “Egerland-Kulturhaus Stiftung” und wurde mit Mitteln der Europäischen Union gefördert. Wir möchten uns hierfür herzlich bedanken.