Historie muzea

Znovuotevření Chebského muzea

Rekonstrukce Lázeňské cesty v Muzeu Chebska (Egerland-Museum)

Rekonstrukce Lázeňské cesty v Muzeu Chebska (Egerland-Museum)

Nové pohledy na rodnou vlast

Dne 30.4.2000 bylo v Makrtredwitz pod záštitou ministryně Barbary Stamm znovu otevřeno Muzeum Chebska (Egerland-Museum). Fáze rozšiřování a přestavby trvající několik let tím byla ukončena. Na 360 m2 je zde prezentován pohled na historii a kulturní dějiny Chebska, tohoto regionu v severozápadních Čechách.
Tvůrcům nové podoby muzea Peteru Rudolfovi (architektura interiérů) a firmě Schneider und Partner (grafika muzea) se podařilo ve věcně střízlivé architektuře rozšířené stavby Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus) vytvořit interaktivní sály muzea, které zpřístupňují historii a kulturu Chebska prostřednictvím smyslových vjemů. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout intenzivními barvami architektury výstavních místností, citlivým zacházením se světlem a mnoha interaktivními možnostmi přístupu k hudebním, zvukovým a filmovým dokumentům. Základ pro ztvárnění představoval koncept muzea folkloristky Elisabeth Fendl.

V dalších fázích následuje koncept a ztvárnění kategorie „vzpomínky“. Z muzea se tak v některých odděleních stává „musée sentimentale“. Do ztvárnění se ve značené míře promítl emocionální náboj předmětů. Kousku chleba dochovanému ze svatby rodičů je tak věnována stejná péče jako hodnotnému předmětu z porcelánu. Vyzdvižením významu určitých exponátů, například zlatým orámováním, je tento emocionální náboj zdůrazněn.

Pohled do Muzea Chebska I v Regensburgu, začátek 50. let

Pohled do Muzea Chebska I v Regensburgu, začátek 50. let

Předcházející historie

Se sbírkou dochovaných předmětů připomínajících rodnou vlast začali vyhnaní obyvatelé Chebska již koncem 40. let 20. století. V Regensburgu a Bayreuthu byla v letech 1951 a 1955 zřízena muzea věnovaná Chebsku. Tyto „výkladní skříně“ regionu Chebska byly plánovány v dalších bavorských městech. Vycházelo se však z myšlenky mnoha decentralizovaných muzeí a v roce 1973 bylo slavnostním otevřením Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus) zpřístupněno veřejnosti také centrální Muzeum Chebska (Egerland-Museum). K muzeu byla tehdy přičleněna i studijní knihovna s mnoha cennými exempláři.

Z domácí světnice k regionálnímu muzeu

Plány na rozšíření muzea byly sestavovány spolkem obyvatel Chebska Gmoin od 80. let 20. století. Zaměstnání profesionální muzejní odbornice představovalo první krok směrem k nové koncepci a novému uspořádání sbírky. Nákupy, dary a propůjčení umožnily rozšíření časového záběru exponátů a nyní také ztvárnění témat, která nebyla ve „starém“ uspořádání zohledněna.

V roce 1996 se začalo s rozšířením a přestavbou Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus). Moderní účelová stavba byla předána na Den Chebska v roce 1997. O dva roky později byla otevřena Galerie mikroregionu Chebsko (Egerländer-Kunstgalerie) a rozšířená studijní knihovna věnovaná Chebsku v bývalých, nyní modernizovaných prostorách muzea.

Opatření pro rozšíření a nové zařízení Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus) Marktredwitz bylo hrazeno Spolkovým ministerstvem vnitra a Bavorským ministerstvem sociálních věcí. Také nadace Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus) a město Marktredwitz se podílely na nákladech na stavbu a zařízení.

» Koncept muzea» Stálá expozice