Aktuálně

Aktuální workshop: Šaty dělají člověka
Po krátké prohlídce stálé expozice Muzea Chebska (Egerland-Museum) se zastavíme u přehlídky krojů: Zde je prezentována rozmanitost krojů na Chebsku. Jak vypadá sváteční kroj, jak vypadá kroj pro všední dny a proč se člověk ženil a vdával v „černé“. Na to vše dostanete odpověď. Navíc...
Nový chebský betlém z kostela ve stálé expozici

Cheb kostel betlém Chebsko se může jako jedna z nejbohatších oblastí Čech co se týká výroby betlémů pochlubit mnoha nadanými řezbáři. Dochází k postupnému dohledávání jejich děl. Ta jsou dnešními muzei a sběrateli velmi ceněna a vyhledávána. Navíc zažila kultura betlémů po vyhnání 1945/46 oživení….