Nadace kulturního domu Chebsko

Nadace pro podporu péče o rodnou vlast

Kuratorium Nadace Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus) se sešlo na svém prvním zasedání dne 23.05.1970 v zasedacím sále Nové radnice. Zleva doprava: starší primátor Dr. Leonhard Holzberger, Bundesvüarstäiha Ernst Bartl, primátor v. Lindenfels, Bundesumgöldner Hans Ströher, zástupce primátora Christian Marr

V roce 1970 byla založena nadace.

Měla mít na starosti stavební úpravy Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus), v budoucnu převzít zodpovědnost za budovu, a tím zajistit provoz nového Muzea Chebska (Egerland-Museum).

Dodnes jsou v kuratoriu nadace zastoupeny přední osobnosti z řad Spolku Eghalanda Gmoin a města Marktredwitz.

Výňatek z nadační smlouvy mezi Spolkem Eghalanda Gmoin a městem Marktredwitz podtrhuje spolupráci obou partnerů:

Cílem Nadace Kulturního domu Chebska (Egerland-Kulturhaus) je podpora péče o vlast s ohledem na kulturní bohatství Chebska, veřejné knihovnictví, vzdělání širokého spektra obyvatel a všeobecný kulturní život v Marktredwitz… . Spolek Eghalanda Gmoin e.V. a město Marktredwitz budou v nutném rozsahu přispívat také k pokrytí provozních výdajů nadace dalšími věcnými i peněžními prostředky…
» Krátká historie stavby» Cesta do roku 1973