Kultura a tradice

Pobožnost v domácnosti

V době protireformace byly soukromé pobožnosti představované v klášteře a prostřednictvím kazatelů běžné i pro laiky. Poptávka po náboženských obrazech a symbolech stále rostla.

V průběhu času se vyvinulo i promyšlené patronství s přesně stanovenými kompetencemi jednotlivých svatých. Například v Čechách zvláště uctívaný Jan Nepomucký (obr. vpravo) svatořečený roku 1729 platil za patrona mostů. Pomocníci v nouzi byli voláni jako zastánci v různých kritických situacích. Nové kulty, jako kult Ježíšova srdce a kult Mariina srdce (obr. nahoře vlevo), byly propagovány za účelem emocionálního prohloubení katolicismu.

» Zpět na stálé expozice