Kultura a tradice

Selský statek na Chebsku

Selský statek na Chebsku patří podle typologie k „franckým statkům“. Ve své nejvyvinutější podobě je vytvořen jako čtyřstranný dvůr, jehož nejdůležitějším hospodářským zaměřením je pěstování pšenice. Statek byl zřídka založen již ve svém počátku jako čtyřstranný. Mnohem častěji stála na čtvrté straně jen zeď, která byla v rámci rozšiřování dvora nahrazena kůlnou.

Rozkvět čtyřstranného dvora na Chebsku – také vzhledem k jeho hrázdění – trval přibližně od konce 17. do poloviny 19. století.

Součásti čtyřstranného dvora na Chebsku:

– obytný dům: Na straně se štítem s bohatým hrázděním.
– chlév/stáj: (“Pfa-, Ochsastool”) Stáj pro koně nebo chlév pro dobytek.
– stodola: (“Stodl”) Místo pro mlácení, seník, sýpka.
– kůlna: (“Schupfm”) Pro vozy a nářadí.
– dvůr (“Huaf”), téměř čtvercový, s hromadou hnoje.

» Zpět na stálé expozice

Model ve stálé expozici