Kultura a tradice

Reliéfové intarzie

Přibližně od roku 1630 až do 18. století byly v Chebu vyráběny reliéfové intarzie.

Při této zvláštní formě vykladačské práce používali umělečtí truhláři dřevo různé tloušťky, které pak částečně vyřezali a nabarvili.

Kombinací intarzie a reliéfu byly zhotovovány krabice na deskové hry, krabičky a skříně, nazývané také „chebské skříně“ nebo „chebské kabinety“.

» Zpět na stálé expozice