Útěk, vyhnání a nový začátek

_

„Stinná stránka“ života

Celkem byly z rodné vlasti vyhnány přibližně tři miliony Sudetských Němců. Oč byla zavazadla povolená při útěku chudší, o to bohatší byl nehmotný majetek, který si s sebou uprchlíci odnesli.

Za bezprostřední bohatství z rodné vlasti mohou platit určité vlastnosti a hodnoty, které umožnily lidem přežít poválečnou dobu. Píle, vytrvalost, spořivost, víra a dobré vzdělání patřily k duševnímu vlastnictví vyhnanců.

Místo nového začátku si uprchlíci a vyhnanci nemohli sami vybrat. Města a vesnice byla rovněž rozpolcena, stejně jako rodiny a příbuzní.

Dvě zdánlivě všední věci, jízdní kolo a šicí stroj, představují v Muzeu Chebska (Egerland-Museum) symboly doby těsně po vyhnání. Obě věci měly tehdy mnohem vyšší hodnotu než dnes. Pokud se lidem podařilo je zachránit, byly ceněny jako poklady, protože byly nezbytné pro přežití

» Zpět na stálé expozice

Útěk a vyhnání, materiální a „nehmotná zavazadla“
Jízdní kolo a šicí stroj, symboly doby po vyhnání