Kultura a tradice

Venkovská kultura

Dlouhou dobu bylo zemědělství na Chebsku provozováno jen těmi nejjednoduššími prostředky. Drobná hospodářství potřebovala jen minimum zemědělských pracovních nástrojů. V souladu s přírodou získávali hospodáři a jejich čeledíni svůj „denní chleba“ především prací rukama.

Světnice byla do 20. století často jediným prostorem venkovského stavení, který byl vytápěný a kde se nekouřilo. Proto představovala centrum života celé rodiny. Byla využívána nejen jako prostor pro jídlo a obývání, nýbrž i jako pracovní místnost po večerech a v zimě, místo pro modlitbu a pobožnosti (Herrgottswinkel – zákoutí s krucifixem v křesťanských domácnostech) a nezřídka také jako ložnice.

» Zpět na stálé expozice