Workshopy 2012

Umění – pochopit a tvořit

Portréty – obrazy lidského těla

Pro výtvarnou výchovu nabízíme workshop „Malba portrétů – autoportrét“. Přitom se účastníci v nenucené atmosféře setkávají s uměleckými díly z Galerie mikroregionu Chebsko (Egerländer-Kunstgalerie), objevují nové zajímavosti o umělcích z Chebska a sami se věnují tvůrčí aktivitě – pastelovými křídami malují obrazy lidského těla.
Tento kurz se může konat i v přeshraniční variantě: budeme rádi, když se tohoto workshopu zúčastníte s českou partnerskou třídou, neboť spolupráci podpoří jazyková animace v němčině a češtině.

Propojení s výukovým plánem

► Gymnázium:
– 7. ročník, výtvarná výchova, FLP: 7.1
– 9. ročník, výtvarná výchova, FLP: 9.4
– 11. ročník, výtvarná výchova, FLP: 11.1
– 10. ročník, vyučování přesahující jednotlivé obory: Motiv v literatuře a/nebo umění a/nebo hudbě

► Reálná škola (Realschule):
– 7. ročník, výtvarná výchova, FLP: 7.2
– 9. ročník, výtvarná výchova, FLP: 9.2, 9.3
– 10. ročník, výtvarná výchova, FLP: 10.2
– 10. ročník, vyučování přesahující jednotlivé obory: 3 (barvy, tvary, zvuky: jak působí a jak je využít)

► 2. stupeň základní školy (Hauptschule)/Střední škola:
– 8. ročník, výtvarné umění, FLP: 8.1
– 9. ročník, výtvarné umění, FLP: 9.1

Doba trvání: přibližně 120 minut
Počet účastníků: nejvýše 30
Počet účastníků při německo-českém setkání: nejvýše

Středověká písařská dílna

Společně zjistíme, jak to vypadalo před 1000 lety ve středověké písařské dílně a sami se zapojíme svou tvůrčí aktivitou, přičemž sepíšeme dokumenty pomocí husího brku.
V první části písařské dílny jsou účastníci prostřednictvím filmů seznámeni s teorií výroby inkoustu, barev a knih. Mohou si osahat pergamen a papyrus a přičichnout k nim.
V druhé části mohou návštěvníci získat vlastní, praktické zkušenosti s psacím náčiním středověku. Z materiálů a rostlin, které nejsou škodlivé lidskému zdraví, jsou míchány barvy a jimi jsou malovány iniciály.
Dáváme si načas, abychom se důvěrně obeznámili s textem, s písmem zacházíme nikoliv jako s prostředkem, nýbrž jako s uměním. Ve středověké písařské dílně je zapotřebí trpělivosti, pečlivosti a porozumění textu.

Propojení s výukovým plánem

► Gymnasium
– 5. Jahrgangsstufe, Evangelische und Katholische Religion, FLP: 5.3
– 5. Jahrgangsstufe, Kunst, FLP: 5.2
– 6. Jahrgangsstufe, Kunst, FLP: 6.2
– 6. Jahrgangsstufe, Geschichte, FLP: 6.6
– 7. Jahrgangsstufe: fächerübergreifendes Unterrichtsvorhaben: Zeitreise ins Mittelalter
► Mittelschule
– 5. Jahrgangsstufe, Kunst, FLP: 5.5
– 6. Jahrgangsstufe, Kunst, FLP: 6.6
– 6. Jahrgangsstufe, Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde, FLP: 6.5.3
► Realschule
7. Jahrgangsstufe, Geschichte, FLP: 7.1

Dauer: ca. 120 Minuten
Teilnehmerzahl: max. 30

Überlebenskunst – Aus der Geschichte lernen

Not macht erfinderisch

Nach einem Gang durch die Dauerausstellung beschäftigen sich die Schüler mit dem Fluchtgepäck von Vertriebenen und lernen, wie durch Einfallsreichtum, Improvisation und Geschick manche Mangelsituation gelindert werden konnte. Einige Exponate sind eindrucksvolle Beweise von handwerklichem Können und Ideenreichtum. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, aus verschiedenen Materialien etwas Sinnvolles für den Alltagsgebrauch anzufertigen:
Von einer Gemüsereibe aus einer Konservendose über Spielzeug aus Stoffresten und Brettspielen, die durch den eigenen Einfallsreichtum aus Pappe entstehen: Auch ohne Not zu leiden, entdeckt man hier seine eigene Kreativität und erhält die Möglichkeit, ungeahnte handwerkliche Fähigkeiten freizusetzen.

Lehrplanbezug

► Gymnázium
– 5. ročník, evangelické a katolické náboženství, FLP: 5.3
– 5. ročník, výtvarná výchova, FLP: 5.2
– 6. ročník, výtvarná výchova, FLP: 6.2
– 6. ročník, dějepis, FLP: 6.6
– 7. ročník: vyučování přesahující jednotlivé obory: Cestování časem do středověku
► Střední škola
– 5. ročník, výtvarná výchova, FLP: 5.5
– 6. ročník, výtvarná výchova, FLP: 6.6
– 6. ročník, dějepis/základy společenských věd/zeměpis, FLP: 6.5.3
► Reálná škola (Realschule)
7. ročník, dějepis, FLP: 7.1

Doba trvání: přibližně 120 minut
Počet účastníků: nejvýše 30
Umění přežití – Poučit se z historie
Nouze podporuje vynalézavost
Po prohlídce trvalé expozice se žáci zaměří na zavazadla vyhnanců při útěku a zjistí, jak lze za pomoci dobrých nápadů, improvizace a zručnosti zmírnit dopady mnohých nedostatků. Některé exponáty představují působivé důkazy řemeslného umu a nápaditosti. Účastníci dostanou následně možnost zhotovit z různých materiálů něco smysluplného pro každodenní potřebu:
Od struhadla na zeleninu vytvořeného z plechovky přes hračky ze zbytků látek po deskové hry vytvořené díky vlastní nápaditosti z lepenky: Aniž by bylo zapotřebí se ocitnout v nouzi, objeví zde návštěvník vlastní kreativitu a dostane možnost dát průchod svým netušeným řemeslným schopnostem.

Propojení s výukovým plánem
► Gymnázium:
– 9. ročník, dějepis, FLP: 9.3
– 10. ročník, dějepis (projekt přesahující jednotlivé obory společně se základy společenských věd), FLP: 10.4
– 11. ročník, dějepis, FLP 11.2.3

► Reálná škola (Realschule):
– 10. ročník, dějepis, FLP: 10.5

► 2. stupeň základní školy (Hauptschule)/Střední škola:
– 9. ročník GSE, FLP: 9.1.

Doba trvání: přibližně 90 – 150 minut
Počet účastníků: nejvýše 30

Útěk a vyhnání – Sbalíme si zavazadlo pro útěk

V krátkém čase a se strachem a úzkostí muset opustit svůj domov a moci si s sebou vzít jen malé zavazadlo, to představovalo krutý zážitek všech vyhnaných obyvatel Chebska. Ve skladech Muzea Chebska (Egerland-Museum) leží mnohé předměty, které byly připraveny jako „zavazadlo pro útěk“. Mezi nimi jsou i věci, které se z našeho dnešního pohledu jeví jako zbytečné. Hodnota věcí je tedy to, nad čím přemýšlíme při otázce „vzít s sebou“ nebo „nechat ležet“. Žáci by se měli vcítit do výběru předmětů pro zavazadlo pro útěk vyhnaných a měli by mu porozumět. Scénář „útěk a vyhnání“, zasazený do dnešní doby, umožňuje žákům sbalit si jejich vlastní zavazadlo pro útěk. Tím by měli dospět k porozumění, co pro ně znamená „důležité“ a „cenné“.

„Život z krabice“ Krabice s věcmi pro útěk a na vaření:

Co je vlastně krabice na vaření? Krabice, se kterou se dá vařit? Téměř – pokrmy je nutno přivést k varu jako obvykle na sporáku. Ale jen krátce a v krabici na vaření se pak vaří dále. Nic se tak nemůže spálit, ani převařit. Právě proto, že jsou naše zdroje omezené a stále se tenčí, nabízí se krabice na vaření i dnes, neboť šetří náklady na energie.

Tím, že účastníkům našich workshopů připravíme s pomocí krabice na vaření teplé jídlo a společně vytvoříme napodobeninu krabice na vaření z lepenky, chceme dosáhnout toho, že si návštěvníci uvědomí, že i dnes lze vařit ekologicky. Žáci se dozvídají informace o krabici na vaření a získávají tak porozumění i pro bídu dětí v poválečném období, když například převažují chudý příděl jídla jednoho dítěte. Krabice na vaření byla totiž hojne používána v časech nouze, jako například v období po Druhé světové válce.

Pro tento workshop musejí být zvýšeny mimořádné výdaje kvůli použitým surovinám. Vaříme podle ročního období a z bio surovin, cena se tedy drží v určitých mezích a závisí na velikosti skupiny.

Propojení s výukovým plánem

► Gymnázium
– 9. ročník, dějepis, FLP: 9.3
– 9. ročník, dějepis, FLP: 9.5
– 10. ročník: vyučování přesahující jednotlivé obory: mimo jiné obnovitelnost zdrojů
► Střední škola
– 9. ročník, dějepis/základy společenských věd/zeměpis, FLP: 9.1.1
► Reálná škola (Realschule)
– 9. ročník, dějepis, FLP: 9.5

Doba trvání: Krabice s věcmi pro útěk přibližně 60 minut
Krabice na vaření přibližně 240 minut
Počet účastníků: nejvýše 30

Překračovat hranice – Objevovat nová území

Návštěva muzea s jazykovou animací

V globalizovaném světě je stále důležitější poznávat jiné kultury, jejich zvláštnosti, řeč, tradice a zvyklosti. Workshop nabízí možnost, jak přijít v nenucené atmosféře do kontaktu s našimi sousedy z Čech a metodou „learning by doing“ získat jazykové znalosti. Nabízíme jazykovou animaci, rallye muzeem, jakož i kreativní nabídku, abychom návštěvníkům umožnili navázat kontakty a podívat se trochu i za hranice.

Doba trvání: přibližně 140 minut
Počet účastníků: nejvýše 60

Pro naše mladší návštěvníky:

Narozeniny dětských návštěvníků

V muzeu se podávají jen pravdivé informace, vše je dokázáno a stojí na vědeckém základě: A přece, dnes ne! V prohlídce se návštěvníkům-oslavencům vypráví leccos, ale ne vše je pravdivé: Odhalí mladí detektivové, co je lež?

Pokud by někdo chtěl v den svých narozenin absolvovat některý z výše uvedených workshopů, je to bez problémů možné: Koneckonců, přání malého oslavence je nám přece rozkazem!
Neostýchejte se a zeptejte se naší pedagožky na rozšířený program: V malých skupinách je možno splnit i některá přání navíc!

O děti se během té doby postará zkušená muzejní pedagožka. Doprovod dospělé osoby není nutný.
Nabídka neobsahuje narozeninový dort, ten si však můžete klidně přinést s sebou.

Doba trvání: 2 ½ hodiny
Nabídka platí jen v sobotu
Velikost skupiny: 8 osob
Cena: 50 € (včetně vstupného, občerstvení je nutné přinést s sebou)

Muzejní kufr

Velmi dobře víme, jak je důležité učit se všemi smysly, proto jsme vyvinuli muzejní kufr, který umožňuje vnímat muzeum aktivně. Navštívíme Vás ve školce nebo ve škole a ukážeme Vám pestrost a rozmanitost našeho muzea. Rádi pro Vás rezervujeme následnou návštěvu muzea s okruhem prohlídky přizpůsobeným věku návštěvníků, abyste zažili expozici „naživo“.

Doba trvání: přibližně 45-60 minut
Počet účastníků: 30
Kontakt:
Email:  museumspaedagogik@egerlandmuseum.de
Telefon: Telefon: 00 49 (0) 9231 / 66 12 50 nebo 00 49 (0) 9231 / 39 07