Prosinec 2013

Nový chebský betlém z kostela ve stálé expozici

Cheb kostel betlém Chebsko se může jako jedna z nejbohatších oblastí Čech co se týká výroby betlémů pochlubit mnoha nadanými řezbáři. Dochází k postupnému dohledávání jejich děl. Ta jsou dnešními muzei a sběrateli velmi ceněna a vyhledávána. Navíc zažila kultura betlémů po vyhnání 1945/46 oživení….