Nový chebský betlém z kostela ve stálé expozici

Cheb kostel betlém

Die Egerer KirchenkrippeChebsko se může jako jedna z nejbohatších oblastí Čech co se týká výroby betlémů pochlubit mnoha nadanými řezbáři. Dochází k postupnému dohledávání jejich děl. Ta jsou dnešními muzei a sběrateli velmi ceněna a vyhledávána. Navíc zažila kultura betlémů po vyhnání 1945/46 oživení. V mnoha případech bylo odneseno jen málo figurek z domácího betléma. O to více si člověk těchto figurek cení jako vzpomínky na rodnou vlast. Také cenné vyřezané a malované figurky, které pochází podle ústního podání ze starého betléma z chebského kostela, jsou v Muzeu Chebska (Egerland-Museum) vysoce ceněny. Odpovídajícím způsobem jsou prezentovány v rámci stálé expozice v inscenaci české betlémské krajiny.